දැන්විම් 223 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Budget Bungalow Room for Rent in Anuradhapura
Budget Bungalow Room for Rent in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-අනුරාධපුර - Sale For House - Kekirawa
Sale For House - Kekirawa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale at Anuradhapura
Luxury House for Sale at Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 29,500,000

දින 27
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land and House Kalaththewa
Land and House Kalaththewa

720.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 48,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

56.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-අනුරාධපුර - THE LAKE VIEW – Mahabulankulama, A’pura Land plot
THE LAKE VIEW – Mahabulankulama, A’pura Land plot

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 28
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Rajarata Sandella – Nelubewa, Anuradhapura Land Plots
Rajarata Sandella – Nelubewa, Anuradhapura Land Plots

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 28
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Kekirawa
Land For Sale In Kekirawa

69.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land and House for Sale - Anuradhapura
Land and House for Sale - Anuradhapura

2.5 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale In Eppawala
House For Sale In Eppawala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 29
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for Rent in Anuradhapura
Shop for Rent in Anuradhapura

1,600 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 30,000 මසකට

දින 29
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale near to Anuradhapura town
Land for sale near to Anuradhapura town

293.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 29
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Heritage Home - Anuradhapura
Heritage Home - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,350 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Room for Rent in Anuradhapura
Room for Rent in Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 30
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land With House For Sale In Anuradhapura
Land With House For Sale In Anuradhapura

90.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 31
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

35.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 31
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bungalow for Rent in Anuradhapura
Holiday Bungalow for Rent in Anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,900 රාත්‍රියකට

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට - අනුරාධපුර
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට - අනුරාධපුර

975 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,950,000

දින 32
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Lake City Resort Anuradhapura
Lake City Resort Anuradhapura

කාමර: 10, නානකාමර: 10

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 32
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale Anuradhapura
House for Sale Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 33
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Nochchiyagama
Land For Sale in Nochchiyagama

112.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Welkin Hotel - Anuradhapura
Welkin Hotel - Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 33
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Comfortable Rooms with Swimming Pool in - Anuradhapura
Comfortable Rooms with Swimming Pool in - Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 33
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Budget Rooms Orchid Rest - Anuradhapura
Budget Rooms Orchid Rest - Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!