දැන්විම් 227 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - House for Rent in Anuradhapura
House for Rent in Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property For Rent Or Lease
Commercial Property For Rent Or Lease

1,600 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 165,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Rooms for Rent in Anuradhapura
Rooms for Rent in Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House for Sale in Anuradapura
Guest House for Sale in Anuradapura

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 22
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Sineli Family Vila Anuradhapura
Sineli Family Vila Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 22
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Sasidu Holiday Home - Anuradhapura
Sasidu Holiday Home - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 22
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Holiday Bungalow in - Anuradhapura
Holiday Bungalow in - Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Rooms in Anuradhapura
Rooms in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,600 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාස-අනුරාධපුර - නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ගල්නෑව
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ගල්නෑව

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,700,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for sale anuradhapura
Hotel for sale anuradhapura

6,400 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 58,000,000

දින 23
නිවාස-අනුරාධපුර - අංග සම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් කුලියට අනුරාධපුර
අංග සම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් කුලියට අනුරාධපුර

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale - Anuradhapura
Hotel for Sale - Anuradhapura

8,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel Guest house Anuradhapura
Hotel Guest house Anuradhapura

11,160 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 23
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Semini Holiday Resort Anuradhapura
Semini Holiday Resort Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,500 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale at Anuradhapura
Luxury House for Sale at Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 29,500,000

දින 24
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land and House Kalaththewa
Land and House Kalaththewa

720.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 48,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

56.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-අනුරාධපුර - THE LAKE VIEW – Mahabulankulama, A’pura Land plot
THE LAKE VIEW – Mahabulankulama, A’pura Land plot

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Rajarata Sandella – Nelubewa, Anuradhapura Land Plots
Rajarata Sandella – Nelubewa, Anuradhapura Land Plots

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Kekirawa
Land For Sale In Kekirawa

69.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura
Land in Anuradhapura

1.5 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land and House for Sale - Anuradhapura
Land and House for Sale - Anuradhapura

2.5 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale In Eppawala
House For Sale In Eppawala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 26
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for Rent in Anuradhapura
Shop for Rent in Anuradhapura

1,600 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 30,000 මසකට

දින 26
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale near to Anuradhapura town
Land for sale near to Anuradhapura town

293.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!