දැන්විම් 223 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - House for Rent in Anuradhapura
House for Rent in Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Property in Anuradhapura
Property in Anuradhapura

11,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-අනුරාධපුර - House with land in Anuradhapura
House with land in Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 14
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale with 180 Perches Land Anuradhapura
House for Sale with 180 Perches Land Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 14
නිවාස-අනුරාධපුර - House With Land In Tambuttegama
House With Land In Tambuttegama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 2,500,000

දින 14
ඉඩම්-අනුරාධපුර - ඉඩම සහිත විශාල නිවස විකිනීමට ගලෙන්බිදුනුවැව(Land with house For Sale)
ඉඩම සහිත විශාල නිවස විකිනීමට ගලෙන්බිදුනුවැව(Land with house For Sale)

1.5 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
නිවාස-අනුරාධපුර - නිවස සමග ඉඩමක් විකිනීමට - තඔුත්තේගම
නිවස සමග ඉඩමක් විකිනීමට - තඔුත්තේගම

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 14
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Vega Holiday Rest In Anuradhapura
Vega Holiday Rest In Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-අනුරාධපුර - Rooms for Rent in - Anuradhapura
Rooms for Rent in - Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 15
ඉඩම්-අනුරාධපුර - House & 80 Perches Land for Sale in - Habarana
House & 80 Perches Land for Sale in - Habarana

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Valuable Land for Sale - Anuradhapura
Valuable Land for Sale - Anuradhapura

34.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Manaram Parisarayaka Pihety Sinakara ( 10 Ph) Bim Kotas Anuradhapura
Manaram Parisarayaka Pihety Sinakara ( 10 Ph) Bim Kotas Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Glory Rest for sale - Mihintale
Glory Rest for sale - Mihintale

1,100 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for rent Nochchiyagama
Shop for rent Nochchiyagama

1,380 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 80,000 මසකට

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property For Rent Or Lease
Commercial Property For Rent Or Lease

1,600 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 165,000 මසකට

දින 15
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Victoria Queens Anuradhapura
Victoria Queens Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,100 රාත්‍රියකට

දින 16
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Rent Anuradhapura
House for Rent Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-අනුරාධපුර - Room for Rent in Anuradhapura
Room for Rent in Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,000 මසකට

දින 16
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-අනුරාධපුර - Selagala Shning Light Resort Anuradhapura
Selagala Shning Light Resort Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,400 රාත්‍රියකට

දින 17
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale in Anuradhapura
House For Sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 220,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Thambuttegama.
Shop for sale in Thambuttegama.

300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,200,000

දින 17
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Building for rent kekirawa
Commercial Building for rent kekirawa

1,700 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 32,000 මසකට

දින 18
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Mihintale
Land for Sale in Mihintale

101.6 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 18
මිලට ගැනීමට නිවසක්

අනුරාධපුර, නිවාස

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale Anuradhapura
Shop for sale Anuradhapura

2,550 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!