දැන්විම් 112 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අලුත්ගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S6 Edge Gold (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Gold (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon S5200 wifi 16mp Full HD stereo
Nikon S5200 wifi 16mp Full HD stereo

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,650

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 j700f (Used)
Samsung Galaxy J7 j700f (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y7 Black (Used)
Huawei Y7 Black (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo 3.0 Computer full set
Core 2 Duo 3.0 Computer full set

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Sanyo T850 digital camera
Sanyo T850 digital camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,850

දින 11
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 8 Plus Gold Colour (Used)
Apple iPhone 8 Plus Gold Colour (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 108,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Xiaomi Redmi Note 5 white (Used)
Xiaomi Redmi Note 5 white (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S4 GT-19505 (Used)
Samsung Galaxy S4 GT-19505 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 13
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කළුතර - AV Receiver
AV Receiver

කළුතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 15,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Oppo A7 64GB (New)
Oppo A7 64GB (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 39,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Samsung DDR2 1GB ram
Samsung DDR2 1GB ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 15
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S Rose Gold 64 gb (Used)
Apple iPhone 6S Rose Gold 64 gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Asus ZenFone (Used)
Asus ZenFone (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 17
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung GT S7582 (Used)
Samsung GT S7582 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Cctv system
Cctv system

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Display Chest Freezer
Display Chest Freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 171,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Nokia classic 6120 (Used)
Nokia classic 6120 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Rechargeable Batteries
Rechargeable Batteries

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!