සැහැල්ලු වාහන රියදුරෙකු

සැහැල්ලු වාහන රියදුරෙකු

පළ කරන ලදි 20 අප්‍රේල් 6:53 පෙරවරු, කොළඹ 4, කොළඹ
1577නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
C. P. Lanka Placements
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 50,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
5
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-04-30
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
C.P.Lanka Careers කොළඹ
C.P.Lanka Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් මාර්තු 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න