Outlet Supervisor - Colombo

Outlet Supervisor - Colombo

පළ කරන ලදි 29 ජුලි 11:47 පෙරවරු, කොළඹ 3, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
Sunshine Holdings PLC
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
ඩිප්ලෝමා
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
2
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
www.sunshineholdings.Ik
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sunshine Holdings Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් සැප්තැම්බර් 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න