නිවාස ඉදිකිරිම්

Priyadarshana Construction සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට10 ජනවාරි 6:21 පවහෝමාගම, කොළඹ


ඔබගෙ නිවස සියලු ඉදිකිරිම් සදහා අප අමතන්න.
අත්තිවාරමෙ සිට සියලු ඉදිකිරිම්.
*අත්තිවාරම්.බැමි.වහල.ස්ලැබ්.කපරාරැව.ටයිල්.පෙන්ට්.පයිපවැඩ.ගෙවත් අලංකරනය අැතුලු සියලු වැඩ.
ඉතා විස්වාසවන්තව දක්ස පලපුරැද්ද අැති සෙවකයන්ගෙන ඔබගෙ නිවස අලනකාරව අඩුම වැඩකුලි යටතෙ නිමකරගතහැක


සේවා වර්ගය:
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773661174

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Priyadarshana Construction

Best Services Providedමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Priyadarshana Construction වෙතින් තවත් දැන්වීම්