මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

Apple ජංගම දුරකථන උපකරණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 1,693 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි