වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 623 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කුකුළන්
කුකුළන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jersey cow
Jersey cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - சணல் ஆடுகள்
சணல் ஆடுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Saahana goat
Saahana goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Turkey
Turkey

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-මාතලේ - Farm chicks
Farm chicks

මාතලේ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kikili
Gam kikili

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 950

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Cow....
Cow....

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Nalla ina adu
Nalla ina adu

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 26,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Goat ....
Goat ....

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ත්‍රිකුණාමලය - Ducks
Ducks

ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - මූරා මීගවයින්
මූරා මීගවයින්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 190,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-අම්පාර - Goat Jamunapari ( ஜமுனாபாரி ஆடு)
Goat Jamunapari ( ஜமுனாபாரி ஆடு)

අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - 2 female cow
2 female cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 155,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Cow..
Cow..

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Cow kiri gawayan
Cow kiri gawayan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam kikiliyo
Gam kikiliyo

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari
Jamunapari

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 27,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Goats
Goats

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Hariyaana Wassa
Hariyaana Wassa

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-අම්පාර - Goat...
Goat...

අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Muttai koli
Muttai koli

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kiri wessiyan 2
Kiri wessiyan 2

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Yamunapary
Yamunapary

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!