වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 370 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam Kukullu | ගම් කුකුලන්
Gam Kukullu | ගම් කුකුලන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-හම්බන්තොට - Gam kukullu
Gam kukullu

හම්බන්තොට, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Original White Silki
Original White Silki

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - වටුවන්
වටුවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Sahiwal Cow
Sahiwal Cow

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 270,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Gam kukula
Gam kukula

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Goats
Goats

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Polish Pair
Polish Pair

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country chicken
Country chicken

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari kalawan
Jamunapari kalawan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 33,500

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Bantam Chicken
Bantam Chicken

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanan Goats
Sanan Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 36,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 190,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - Kikili Petow
Kikili Petow

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kiri Wassiyan
Kiri Wassiyan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Female Goats
Female Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,500

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari Female
Jamunapari Female

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats
Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - වස්සා හා වැස්සි විකිනීමට
වස්සා හා වැස්සි විකිනීමට

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-බදුල්ල - OEG Bantam
OEG Bantam

බදුල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - කිරි ගවයා
කිරි ගවයා

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ජමුනාපාරි එළු වැස්සියන්
ජමුනාපාරි එළු වැස්සියන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!