වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 650 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கலப்பின ஆடு
கலப்பின ஆடு

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quality Indian Aseel
Quality Indian Aseel

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,200

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapala wassa
Jamunapala wassa

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quails Meat and Egg for Sale
Quails Meat and Egg for Sale

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,250

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - இறைச்சி கோழி
இறைச்சி கோழி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 310

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - JAYAN BRAMA BREEDING PAIR
JAYAN BRAMA BREEDING PAIR

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,500

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කළුතර - Turkey
Turkey

කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ත්‍රිකුණාමලය - cuntry chik
cuntry chik

ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - JamnaPari
JamnaPari

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 165,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - කිරි ගවයින්
කිරි ගවයින්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 450,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Turkey Chicks
Turkey Chicks

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-අම්පාර - Bantam
Bantam

අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,700

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Boilers chickens
Boilers chickens

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 285

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-මඩකලපුව - Female turkey
Female turkey

මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,250

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - female cow
female cow

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Sahiwal cattle
Sahiwal cattle

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari goat
Jamunapari goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 56,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam kikiliyan
Gam kikiliyan

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Saanen Goat
Saanen Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - ජමුනා පාරි
ජමුනා පාරි

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Sanan female
Sanan female

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - එළුවන්
එළුවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!