වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 429 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Turkey
Turkey

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Kukulan wikinimata
Kukulan wikinimata

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Silky..
Silky..

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,200

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Broiler chicken
Broiler chicken

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 195

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-වවුනියාව - White lagoon
White lagoon

වවුනියාව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Mascovi duck
Mascovi duck

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam chicks
Bantam chicks

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - මීදෙනුන්
මීදෙනුන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-මාතර - OG bantam
OG bantam

මාතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Milking Cows
Milking Cows

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 410,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country chicks
Country chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-වවුනියාව - Vankoli egg
Vankoli egg

වවුනියාව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Goat 3month
Goat 3month

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Bantam
Bantam

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,250

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam kukulan watuwan
Gam kukulan watuwan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Goat male
Goat male

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 16,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගාල්ල - Elaharak
Elaharak

ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Pora kukullu joduwak
Pora kukullu joduwak

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,500

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kukul pataun
Kukul pataun

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kukulan දෙදෙනකු
Kukulan දෙදෙනකු

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Patau saha biththara
Patau saha biththara

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Broiler
Broiler

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 230

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-අනුරාධපුර - Milk Cow
Milk Cow

අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 185,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!