මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව හි කුලියට දීමට ඇති 1 කාමර කාමර සහ ඇනෙක්ස්

දැන්විම් 419 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි