මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Samsung A20s

Samsung Galaxy A20s දුරකථන විකිණීමට, පොලොන්නරුව

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි