මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Xiaomi Redmi Note-9s

Xiaomi Redmi Note 9S දුරකථන විකිණීමට, මාතර

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි