වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 149 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Full Band Sound Setup
Full Band Sound Setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound setup
Sound setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,000

දින 36
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - BOSS ME 8B
BOSS ME 8B

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 36
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Line Array
Line Array

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 250,000

දින 37
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CASIO CTK 245 KEYBOARD
CASIO CTK 245 KEYBOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA ACOUSTIC GUITAR F310
YAMAHA ACOUSTIC GUITAR F310

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR 550
YAMAHA PSR 550

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Fisherman box guitar
Fisherman box guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR - S650 keyboard for sale
YAMAHA PSR - S650 keyboard for sale

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 64,000

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Guitar
Electric Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Clarinet For Sell
Clarinet For Sell

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad midi
Octapad midi

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Power Amplifier - Interm L1400
Power Amplifier - Interm L1400

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha m.g.12/4 mixing comsole/
Yamaha m.g.12/4 mixing comsole/

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,500

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Paddle
Guitar Paddle

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - SPD 11 PAD
SPD 11 PAD

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 58,000

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Spd 11
Spd 11

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 57,000

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Glockenspiel
Glockenspiel

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Numark Pro DJ controller
Numark Pro DJ controller

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,500

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Samson db500a powered
Samson db500a powered

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Psr 2100 Keyboard
Psr 2100 Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 45
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha PSR S 700
Yamaha PSR S 700

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 69,500

දින 45
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Box guitar
Box guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - japan box guitar
japan box guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar with bag,pin and belt
Guitar with bag,pin and belt

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!