වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 213 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland XP - 50 Keybord
Roland XP - 50 Keybord

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 68,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Super Lark violin
Super Lark violin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Iffectos Processr - GT 10
Guitar Iffectos Processr - GT 10

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mini Keyboard
Mini Keyboard

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Ifector - GT 6
Guitar Ifector - GT 6

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar Ifector - GT 5
Guitar Ifector - GT 5

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Drum Set
Electric Drum Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum Set
Drum Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Tome Set
Tome Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Guitar
Electric Guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electric Guitar
Electric Guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Box Guitar
Box Guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Piano
Piano

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland td5
Roland td5

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland spd 20
Roland spd 20

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland td8
Roland td8

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 69,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Power Amplifier
Power Amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Clavinova Piano
Yamaha Clavinova Piano

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 22
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bhiringer Speaker
Bhiringer Speaker

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 23
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Boss GT-8
Boss GT-8

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 24
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bass bin box
Bass bin box

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA CPX 500 III semi acoustic guitar
YAMAHA CPX 500 III semi acoustic guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - TECHNICS Tuner amplifier
TECHNICS Tuner amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 26
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - JBL dobel top
JBL dobel top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 27
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sprint folio by soundcraft
Sprint folio by soundcraft

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 27
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Japan use guitar
Japan use guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!