වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 169 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Keyboard PSR S 970
Yamaha Keyboard PSR S 970

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 183,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad
Octapad

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha RGX220dz Guitar
Yamaha RGX220dz Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yorkville powered monitor
Yorkville powered monitor

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Qsc3000a
Qsc3000a

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - BOSS GT-100 GUITAR EFFECTS PROCESSOR
BOSS GT-100 GUITAR EFFECTS PROCESSOR

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 56,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - INDIAN KOLKATA HARMONIUM
INDIAN KOLKATA HARMONIUM

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 41,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - INDIAN KOLKATA VIOLIN
INDIAN KOLKATA VIOLIN

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Rene equalizer
Rene equalizer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Qsc rms5050
Qsc rms5050

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 165,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kenwood Amp
Kenwood Amp

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PSR 2100
PSR 2100

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - QSC Amplifiers
QSC Amplifiers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 72,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Peavey Speaker
Peavey Speaker

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 570,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - RAAGINI DIGITAL ELECTRONIC TAMPURA
RAAGINI DIGITAL ELECTRONIC TAMPURA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Alto saxophone
Alto saxophone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Soundcrft mixer
Soundcrft mixer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha MM6
Yamaha MM6

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Classic guitar
Classic guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Photogenic Electric Guitar
Photogenic Electric Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 19
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - B&C 18 Tbx 100 - 8 Speakers
B&C 18 Tbx 100 - 8 Speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 20
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - RØDE NT1-A 1"Condenser microphone
RØDE NT1-A 1"Condenser microphone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar
Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - KOLKATA FLUTE SET
KOLKATA FLUTE SET

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - NUX MG-100 GUITAR MULTI EFFECT PROCESSOR
NUX MG-100 GUITAR MULTI EFFECT PROCESSOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 5core 5 pcs drums microphone set
5core 5 pcs drums microphone set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!