වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 168 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - yamaha psr1000 keyboard
yamaha psr1000 keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PAISTE HIGH HAT-3
PAISTE HIGH HAT-3

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PAISTE HIGH HAT-3
PAISTE HIGH HAT-3

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Speakers
Speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - LP KAJON DRUMS
LP KAJON DRUMS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Plastic empty box
Plastic empty box

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound Setup
Sound Setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 300,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Classical Guitar
Classical Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR E 453 KEYBOARD
YAMAHA PSR E 453 KEYBOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - VINE Banjo Guitar
VINE Banjo Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Box guitar
Box guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - INDIAN KOLKATA HARMONIUM
INDIAN KOLKATA HARMONIUM

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - FENDER 60C ACOUSTIC GUITAR
FENDER 60C ACOUSTIC GUITAR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PRACTIS PAD WITH STAND
PRACTIS PAD WITH STAND

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 15" singal top
15" singal top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha keyboard pedal
Yamaha keyboard pedal

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - yamaha 710 kiy bord
yamaha 710 kiy bord

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bassben
Bassben

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha keyboard PSR E343,soundking stand
Yamaha keyboard PSR E343,soundking stand

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Fernandes MG-80X Rhythem guitar
Fernandes MG-80X Rhythem guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 3 peace sound setup
3 peace sound setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Lead guitar
Lead guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Pad Stand
Pad Stand

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland TD8 Drum Module
Roland TD8 Drum Module

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!