මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Sony

Sony ජංගම දුරකථන විකිණීමට, කිලිනොච්චිය

දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි