මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Oppo

Oppo ජංගම දුරකථන විකිණීමට, කිලිනොච්චිය

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි