මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Sony Xperia L1

Sony Xperia L1 දුරකථන විකිණීමට, කැලණිය

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි