මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Samsung Galaxy J6-plus

Samsung Galaxy J6+ දුරකථන විකිණීමට, කළුතර

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි