මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පානදුර හි වහල සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි