මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මිනුවන්ගොඩ හි වහල සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි