මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

චාර්ජර් නුවර තුළ විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි