මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නුවර ප්‍රදේශයේ සහල් සහ ධාන්‍ය වර්ග අන්තර්ජාලයෙන් මිලදීගන්න.

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි