මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මහනුවර නගරය හි පොළව සැකසුම් ද්‍රව්‍ය  සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි