මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කළුතර නගරය හි පොළව සැකසුම් ද්‍රව්‍ය  සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි