මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගම්පහ හිදී ළමා සංගීත තැටි සහ පොත්පත් ආදිය විකිණීමට

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි