මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ இல் வீட்டுப் பாவனை பொருட்களை ஒன்லைனில் வாங்குங்கள்

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි