මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ හිදී නිවාඩු නිකේතන සහ කෙටිකාලීන නවාතැන් ස්ථාන කුලියට දීමට

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි