මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

බද්දේගම හි පයිප්ප වැඩ සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි