මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අම්පාර හි වීසා උපදේශන සේවා සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 3 න් 1-3 දක්වා පෙන්නුම් කරයි