මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Lg

LG ජංගම දුරකථන විකිණීමට, හක්මන

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි