මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Xiaomi Redmi Note-7

Xiaomi Redmi Note 7 දුරකථන විකිණීමට, ගම්පොල

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි