වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,060 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි සුරතල් සතුන්

සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Albino Tiger Oscar
Albino Tiger Oscar

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Labrador Retriever
Labrador Retriever

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 33,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler
Rottweiler

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 90,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Umbrella Cocotto Baby
Umbrella Cocotto Baby

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 230,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Love Birds (Red Eyed)
Love Birds (Red Eyed)

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,400

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Cocktail birds
Cocktail birds

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 5,500

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Red Eye Love Birds
Red Eye Love Birds

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,200

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Siberian Husky
Siberian Husky

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 80,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Pigeons
Pigeons

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 250

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rottweiler Dog
Rottweiler Dog

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 37,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Hand Tamed Cocktails
Hand Tamed Cocktails

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 4,500

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Koi carf fish
Koi carf fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 2,500

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Persian cats
Persian cats

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 20,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Dashound dog for crossing
Dashound dog for crossing

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Baby Fighter fish- 1.5cm
Baby Fighter fish- 1.5cm

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 12

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Cockatiel
Cockatiel

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Gradane Puppies
Gradane Puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 30,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Oscer Fish
Oscer Fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 225

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - RIdgeback puppies
RIdgeback puppies

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Love bird
Love bird

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 2,500

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Oscar Fish (Only One)
Oscar Fish (Only One)

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,300

දින 3
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Oscar Fish
Oscar Fish

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 1,300

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Racing Homer Pigeon
Racing Homer Pigeon

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Spotted leopard
Spotted leopard

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 700

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Pigeons
Pigeons

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 400

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Fantail pair
Fantail pair

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 2,599

දින 4
සුරතල් සතුන්-ගම්පහ - Rainbow Cichlids/Yellow Cichlids
Rainbow Cichlids/Yellow Cichlids

ගම්පහ, සුරතල් සතුන්

රු 600

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!