මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

Apple ජංගම දුරකථන උපකරණ ගම්පහ තුළ විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි