වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 2,163 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Dehiwala
House For Sale In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 58,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House in Thalawathugoda
House in Thalawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House New for Sale Piliyandala
House New for Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,800,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Piliyandala
House for Sale Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Thalawathugoda
House for sale in Thalawathugoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,900,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 4BR House Sale Thalawatugoda
Brand New 4BR House Sale Thalawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Almost B/n House at Ethul Kotte for Sale
Almost B/n House at Ethul Kotte for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Barnd New 4BR House Sale in Kottawa
Barnd New 4BR House Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House Sale in Pannipitiya
Brand New House Sale in Pannipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Mount Lavinia
House for Sale in Mount Lavinia

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 35,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Bed rooms house for sales
Brand New 3 Bed rooms house for sales

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

නිවාස-කොළඹ - House with Land for Sale in Malabe
House with Land for Sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for sale in Homagama
Brand New House for sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kahathuduwa
House For Sale In Kahathuduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale Maharagama
New House for Sale Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House In Piliyandala
Two Story House In Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kaduwela
House for Sale in Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Biyagama
House for sale in Biyagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - THREE STORY HOUSE MAHARAGAMA
THREE STORY HOUSE MAHARAGAMA

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House -Malabe
Brand New Two Story House -Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW LUXURY HOUSE FOR SALE @ MALABE
BRAND NEW LUXURY HOUSE FOR SALE @ MALABE

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 105,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE IN MALABE
BRAND NEW HOUSE FOR SALE IN MALABE

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 storey House in Athurugiriya
Brand New 2 storey House in Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW TWO HOUSE FOR SALE IN MALABE
BRAND NEW TWO HOUSE FOR SALE IN MALABE

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!