වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 2,110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House in Pannipitiya
House in Pannipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - 2 house with land in Wellampitiya
2 house with land in Wellampitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Homagama
House For Sale In Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Wellampitiya
House for Sale in Wellampitiya

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent Colombo 02
House for rent Colombo 02

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 5 BR House in Gothatuwa new town
5 BR House in Gothatuwa new town

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Millennium City
House for sale in Millennium City

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,750,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS10]
House for Sale in Battaramulla [HS10]

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS9]
House for Sale in Battaramulla [HS9]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 51,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS8]
House for Sale in Battaramulla [HS8]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS7]
House for Sale in Battaramulla [HS7]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale in Maharagama
Luxury House For Sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 24,200,000

නිවාස-කොළඹ - House To Sell In Borella
House To Sell In Borella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS4]
House for Sale in Battaramulla [HS4]

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Store House For Sale Piliyandala
2 Store House For Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new single-story House in Kottawa
Brand new single-story House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

නිවාස-කොළඹ - MAHARAGAMA PAMUNUWA NEW HOUSE
MAHARAGAMA PAMUNUWA NEW HOUSE

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-කොළඹ - House sale Nawala
House sale Nawala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 72,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury house sale Mt Lavinia
Brand new luxury house sale Mt Lavinia

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

නිවාස-කොළඹ - House in Battaramulla Koswatta
House in Battaramulla Koswatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Constructing house for sale Nugegoda
Constructing house for sale Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Piliyandala
House in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

නිවාස-කොළඹ - House In Thalawathugoda for sale
House In Thalawathugoda for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Pepiliyana
House for Sale in Pepiliyana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN PADUKA
HOUSE FOR SALE IN PADUKA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE @ GONAPOLA
BRAND NEW HOUSE @ GONAPOLA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!