වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 1,926 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Thalawathugoda
House For Sale In Thalawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kotte
House for Sale in Kotte

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale Angoda
House for sale Angoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 4,000,000

විනාඩි 49
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Col6
House for sale in Col6

කාමර: 9, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 130,000,000

පැය 1 යි
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale at Homagama
New House for Sale at Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Col10
House for sale in Col10

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 2,690,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale @ Maharagama
House for sale @ Maharagama

කාමර: 8, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,500,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new House for sale in Piliyandala
Brand new House for sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 10,900,000

නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale In Piliyandala
Luxury House For Sale In Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 39,500,000

නිවාස-කොළඹ - B/ New 3 Story House @ Talawatugoda
B/ New 3 Story House @ Talawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New | 2 Story House Talawathugoda
B/ New | 2 Story House Talawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House Talawatugoda
B/ New 2 Story House Talawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House @ Talawatugoda
B/ New 2 Story House @ Talawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,300,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale Kotikawatta
Luxury House for sale Kotikawatta

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale angoda
House for sale angoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 2,850,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - UPSTAIR HOUSE SALE- Kesbewa
UPSTAIR HOUSE SALE- Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale- Maharagama
House for sale- Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Single Story House Malabe
B/ New || Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Two Story House @ Malabe
Two Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Two Story House - Malabe
Two Story House - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Pelawatte
Luxury House for sale in Pelawatte

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

නිවාස-කොළඹ - 'Single' and 'Upstairs' House in Kesbewa
'Single' and 'Upstairs' House in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN BOKUNDARA PILIYANDALA
BRAND NEW HOUSE IN BOKUNDARA PILIYANDALA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale - Avissawella
House for sale - Avissawella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Hanwella
House for sale in Hanwella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Mattegoda Kottawa
House for sale - Mattegoda Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!