මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Huawei Nova 2i

Huawei Nova 2i දුරකථන විකිණීමට, කොළඹ 13

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි