දැන්විම් 157 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA BBG5 BASE GUITAR
YAMAHA BBG5 BASE GUITAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KAWAI Digital Piano
KAWAI Digital Piano

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 219,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Light Stand 4 T Bar
Light Stand 4 T Bar

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED PARCAN Light 54
LED PARCAN Light 54

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Creast Audio CA-9 2800W
Creast Audio CA-9 2800W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

දින 44
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - MI Band 2 - Genuine
MI Band 2 - Genuine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,150

දින 47
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 12" speaker 3"Voice Coil 400W
12" speaker 3"Voice Coil 400W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,800

දින 47
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Guitar
Guitar

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DBX 215 EQUALIZER
DBX 215 EQUALIZER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SHURE Beta 58 SLX 24 Wireless Mic
SHURE Beta 58 SLX 24 Wireless Mic

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DBX DriveRack 260
DBX DriveRack 260

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DBX 231 EQUALIZER
DBX 231 EQUALIZER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DBX 266XL Compressor Gate
DBX 266XL Compressor Gate

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PROFESSIONAL Dynamic Vocal Mic Freepower
PROFESSIONAL Dynamic Vocal Mic Freepower

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,200

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DBX 234XS Crossover
DBX 234XS Crossover

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ALESIS MidiVerb4
ALESIS MidiVerb4

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 48
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Spirit 7 Channel Mixer Effects / USB
Spirit 7 Channel Mixer Effects / USB

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Par Can LED 18*3W Flat DMX
Par Can LED 18*3W Flat DMX

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - K800 Laser Light DJ Effect
K800 Laser Light DJ Effect

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mini Moving Head Beam
Mini Moving Head Beam

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mini Moving Head Beam Led DJ
Mini Moving Head Beam Led DJ

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA MG16XU Mixer
YAMAHA MG16XU Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 750 Hise Tweter Unit
750 Hise Tweter Unit

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,600

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA MG124CX Mixer
YAMAHA MG124CX Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 715 (Imported) 1400W
JBL SRX 715 (Imported) 1400W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 15" speaker RCF Model 4"Voice Coil
15" speaker RCF Model 4"Voice Coil

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 49
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" 1000W 4"VC
Speaker 18" 1000W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!