දැන්විම් 200 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Mixer 12 Channels 1000W
Powered Mixer 12 Channels 1000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Ws 878 Blutooth Wireless Karaoke Mic
Ws 878 Blutooth Wireless Karaoke Mic

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - MI BAND 2 - Genuine
MI BAND 2 - Genuine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,700

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mic stand
Mic stand

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker b&c tbx100 18"
Speaker b&c tbx100 18"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Revoflex Xtreme
Revoflex Xtreme

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,260

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Power line treadmill pl tm 968M
Power line treadmill pl tm 968M

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 72,500

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker Box Spares
Speaker Box Spares

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 300

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Iron Gym
Iron Gym

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,100

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Revoflex Xtreme
Revoflex Xtreme

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,499

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Signature 16 Audio Mixer
Soundcraft Signature 16 Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT Signature 12
SOUNDCRAFT Signature 12

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - ROLAND GR-55 Guitar Synthesizer
ROLAND GR-55 Guitar Synthesizer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 132,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Vocal Studio Pro II
Vocal Studio Pro II

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,900

දින 9
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - Bestway Play House Tent
Bestway Play House Tent

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha Mg-10 Xu Audio Mixer
Yamaha Mg-10 Xu Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA MG-16XU Audio Mixer
YAMAHA MG-16XU Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT MFX-2 Channels 22
SOUNDCRAFT MFX-2 Channels 22

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA MG-82cx Audio Mixer
YAMAHA MG-82cx Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Signature 12 Audio Mixer
Soundcraft Signature 12 Audio Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mini Moving Head Beam 30W
Mini Moving Head Beam 30W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Wharfedale Pro Connect 1002FX/USB Mixer
Wharfedale Pro Connect 1002FX/USB Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,300

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Samson MixPad MXP124FX Mixer
Samson MixPad MXP124FX Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Samson RSX18A Active Subwoofer 2000W
Samson RSX18A Active Subwoofer 2000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 89,900

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Samson S-phone Headphone Mixer/Amplifier
Samson S-phone Headphone Mixer/Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,900

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Soundcraft Ui16 16-input Digital Mixer
Soundcraft Ui16 16-input Digital Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 83,900

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!