මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

භාවිතා කළ ලොරි සහ ට්‍රක් රථ විකිණීමට | පොලොන්නරුව

දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි