මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය හි නවතම ජංගම දුරකතන මිල ගණන්ද සමඟින්

දැන්විම් 1,127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි