මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර හි නවතම ජංගම දුරකතන මිල ගණන්ද සමඟින්

දැන්විම් 1,775 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි