මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර හි භාවිත කළ ජංගම දුරකතන විකිණීමට

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි