මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Apple Iphone 6s-plus

Apple iPhone 6S Plus දුරකථන විකිණීමට, බේරුවල

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි