පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි) - බදුල්ල

Posted by Cargills Ceylon PLC MEMBER
11 days

Job location
Badulla
Company / Employer
Cargills Foods Company | Food City Badulla
Job type
Full Time
Minimum qualification
Advanced Level
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Customer Support
Role / Designation
පාරිභෝගික සේවා සහායක
Maximum age
40
Gender preference
Any
Application deadline
2019-05-09
Required experience (years)
0

About the role

ඉහළ වැටුපක් සමඟින් ජීවිතය ඉහළට.!

# කාගිල්ස් වෙතින් රැකියා 1500 ක් #

වයස 18 - 40 අතර ඔබේ බලාපොරොත්තු වලට ශක්තියක් වෙන්නට කාගිල්ස් සූදානම්.

# තනතුර : පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි) - බදුල්ල
==========================================

~ වයස 18 - 40 අතර
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) / (උ/පෙළ) දක්වා ඉගෙනුම ලබා ඇති

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප් රු. 25,000 සිට ඉහළට ( සියළු දීමනා සහිතව )

## සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය මැයි මස 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පැවැත්වේ. ##

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

එන්න | අප හා එක්වන්න.

# ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සඳහා පහත සදහන් ස්ථානයට පැමිණෙන්න. #

# සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙන දිනය : මැයි මස 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
# සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙන වේලාව : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
# සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය පැවැත්වෙන ස්ථාන :
~ අනුරාධපුර කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ශාඛාව [ සෙලාන් බැංකුව අසල ]
~ පැල්මඩුල්ල කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ශාඛාව
~ බදුල්ල කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ශාඛාව
~ මොනරාගල කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ශාඛාව
~ නුවරඑළිය කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ශාඛාව

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න.

සමූහ කළමනාකාරිනී - මානව සම්පත්,
කාගිල්ස් (සිලෝන්) පී.එල්.සී.,
අංක 40, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01.

# Web Link : https://ikman.lk/cargillsceylon