ඩිලිවරි රයිඩර් - කොළඹ

Posted by Indi Samarajiva
13 days
Apply for this job

Job location
Colombo
Company / Employer
PickMe
Job type
Full Time
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Logistics
Salary (per month)
Rs 30,000 - 130,000
Total vacancies
99
Required experience (years)
1

About the role

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ආහාර ඩිලිවරි කරන ආයතනයක්වන පික්මී ආයතනයේ ඩිලිවරි හවුල්කරුවන් ලෙස සේවය කිරීමට යතුරුපැදියක් හිමි උද‍්යෝගිමත් පුද්ගලයන් සඳහා අවස්ථාව.

ප්‍රතිලාභ:

වැඩකරන වේලාවන් ඔබට පහසුපරිදි සකස්කරගතහැක (දිවා ආහාර වෙළාව සඳහා ප්‍රමුඛතාවය)
පූර්ණ කාලීන හවුල්කරුවන් සඳහා විශේෂ දීමනා
දිනකට රු. 2,000 - 5,500ත් අතර මුදලක් ඉපයියහැක
පළමු 100 දෙනා සඳහා ලියාපදිංචිය නොමිලේ
පසුදිනයේදීම මුදල් ඔබගේ ගිණුමටම
ආකර්ෂණීය දිරි දීමනා ක්‍රමයක්
කොළඹ 3, 4, 5, 6, නාවල, නුගේගොඩ සහ දෙහිවල ප්‍රදේශවල.

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන:

ජා.හැ.ප. පිටපතක්
රියදුරු බලපත්‍රෙය් පිටපතක්
ග්‍රාමසේවා සහතිකය
ආදායම් බලපත්‍රය

වැඩි දුර තොරතුරු:

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
පික්මී ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අපගේ ලියාපදිංචිකිරීමේ කණ්ඩායම හමුවන්න

Apply for this job

Similar ads