බැංකු ලිපිකරු - හම්බන්තොට

Posted by ikman Ads
18 days

Job location
Hambantota
Company / Employer
Private Poster
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Banking & Financial Services
Business Function
Accounting & Finance
Role / Designation
ලිපිකරු
Salary (per month)
Rs 0 - 30,000
Maximum age
35
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර: බැංකු ලිපිකරු

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද බැංකු (පුද්) ශාබා කිහිපයක ඇබැර්තු සදහා ස්ථිර සේවයට බදවා ගැනේ

# ස්ථානය : හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලත ගංගල්ල, බෙලිඅත්ත, සුරියවැව, තිස්සමහාරාමය, වරකැටිය, අගුනුකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට, කටුවන, මිද්දෙනිය, රන්න, ලුණුගම්වෙහෙර, යන ශාබා ප්‍රාදේශීය ඇබැර්තු 28ක් සදහා හමුවේ පරීක්ෂණ පැවැත්වේ

# සුදුසුකම්:

* වයස 18 - 35 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය
* පළපුරුද්දක් ඇති පුහුණු අයට ද නුපුහුණු අයටද අයදුම් කළ හැකිය
* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සිංහල සමතුන් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය

# ප්‍රතිලාභ:

* පුහුණු කාලය තුලද රු.30,000/= දක්වා වැටුප් ලබාදේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට CLICK TO APPLY මත ක්ලික් කරන්න