බැංකු ලිපිකරු - අම්පාර

Posted by ikman Ads
47 days

Job location
Ampara
Company / Employer
Private Poster
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Banking & Financial Services
Business Function
Accounting & Finance
Role / Designation
Clerk
Total vacancies
35
Maximum age
40
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර: බැංකු ලිපිකරු

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද වාණිජ බැංකු ශාබා කිහිපයක සදහා ස්ථිර සේවයට අයදුම්පත් දැන් කැදවේ

# සුදුසුකම්:

* අම්පාර / කල්මුණේ / මහඔය / පදියතලාව / උහන / සමන්තුරේ / නින්දවූර් / අඩ්ඩාලම්මෙන / අක්කරේපත්තු / ලාහුගල / දමන / පොතුවිල් / හිරුක්කොවිල් ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි
* වයස 18 - 40 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය
* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ පෙනී සිටි අයගේ සිට විවිධ අංශයන් සදහා අයදුම් කල හැකිය
* විශ්‍රාමික අයටද අයදුම් කළ හැක
* පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි
* මෑන් පවර් නොවේ
* තම පදිංචි කොට්ටාශයටම පත්වීම ලබාදේ

# ප්‍රතිලාභ:

* ආකර්ශනීය වැටුප

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට CLICK TO APPLY මත ක්ලික් කරන්න


More ads from ikman Ads