ඉඩමක් කඩුවෙල

For sale by Prestige Lands ( Pvt ) Ltd MEMBER15 Feb 12:08 pmKaduwela, Colombo

Rs 1,475,000 total price


කඩුවෙල අඨිවෙගි මාර්ගයට km3 නුදුරින් වටිනා ඉඩමක්.සියළු පහසුකම් සහිතව බිම්කොටස් දැන් ඉඩමේදී විකිණේ .දැන්ම අමතන්න ........


Address:
කඩුවෙල මුනිදාස කුමාරතුංග විදුහලට සමීපව
Land type:
Residential
Land size:
8.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0711167167

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd

Where Dreams Come Home


Share this ad

Promote this ad

More ads from Prestige Lands ( Pvt ) Ltd