துறை
காட்டும் 1-25 of 1,256 விளம்பரங்கள்
Room Assistant  Hotel -  KSA
Room Assistant Hotel - KSA

F H S Travels & Tours

அங்கத்துவம்15 மார் 5:16 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

முழு நேரம்

Laundry Pressman  - Qatar
Laundry Pressman - Qatar

Everest Commercial Enterprises

அங்கத்துவம்22 மார் 9:22 முற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Accountant - Qatar
Accountant - Qatar

Trans Gulf pvt ltd

அங்கத்துவம்20 மார் 9:44 முற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Waiters -  KSA
Waiters - KSA

F H S Travels & Tours

அங்கத்துவம்02 மார் 12:28 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

முழு நேரம்

Room Assistant  Hotel -  KSA
Room Assistant Hotel - KSA

F H S Travels & Tours

அங்கத்துவம்15 மார் 5:16 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

முழு நேரம்

Service Assistants - Rumania
Service Assistants - Rumania

TIO Visa Centre

அங்கத்துவம்13 பெப் 12:16 முற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

முழு நேரம்

Butcher - Oman
Butcher - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:52 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Baker - Oman
Baker - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:49 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Salad Maker - Oman
Salad Maker - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:47 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Cook - Oman
Cook - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:44 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Head Chef - Oman
Head Chef - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:40 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Housekeeper - Oman
Housekeeper - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:38 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Laundryman - Oman
Laundryman - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:35 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Storekeeper - Oman
Storekeeper - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:26 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Laundry Supervisor - Oman
Laundry Supervisor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:25 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Housekeeping Supervisor - Oman
Housekeeping Supervisor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:22 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Dining Supervisor - Oman
Dining Supervisor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:20 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Etiquette Trainer - Oman
Etiquette Trainer - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:19 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Sales Secretary - Saudi Arabia
Sales Secretary - Saudi Arabia

Interlink Management Services ( PVT) Ltd

நேற்று 1:15 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Hygienist -Oman
Hygienist -Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:13 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

A/C Technician - Oman
A/C Technician - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:13 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Appliance Technician - Oman
Appliance Technician - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:11 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Tailor - Saudi Arabia
Tailor - Saudi Arabia

Interlink Management Services ( PVT) Ltd

நேற்று 1:09 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Hygeine Manager - Oman
Hygeine Manager - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:06 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

Financial Accountant - Saudi Arabia
Financial Accountant - Saudi Arabia

Interlink Management Services ( PVT) Ltd

நேற்று 1:04 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

HSE Officer - Oman
HSE Officer - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:03 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

HSE Manager - Oman
HSE Manager - Oman

Rogers International (PVT)LTD

அங்கத்துவம்நேற்று 1:02 பிற்பகல், கொழும்பு, வெளிநாட்டு வேலைகள்

ஒப்பந்த

பாதுகாப்பாக இருங்கள்

வேலை தொடர்பான போலி விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதற்கான குறிப்புக்கள

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்