திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் – 3:00 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

156/1/12,Colombo Plaza, 1st Cross Street, Colombo 11

விளக்கம்

Zaray Group is a young dynamic business group in UAE and SriLanka with significant involvement in Security Systems, Finger Prints and Access Control, Audio and Visuals, Computer Products, Electronics, Marking Machines and Corporate Services.Security & System Division Zaray Trading LLC is the only authorized distributor of CARVY -Taiwan's leading brand of Security and Telecommunication Systems.